TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2022

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2022

Ngày đăng: 16/05/2022

      Chủ đề của Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8/6) được Liên hợp quốc lựa chọn là “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” thể hiện tầm quan trọng của các hoạt động phối hợp giữa các quốc gia và tổ chức giúp hồi sinh đại dương, phục hồi các hệ sinh thái biển bị suy thoái, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển với mục tiêu phát triển bền vững.

      Gắn với chủ đề nêu trên cùng với việc rà soát những vấn đề tồn tại trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tình hình thực tiễn, Bộ TN&MT xác định chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 (từ ngày 1 - 8/6) là “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” nhằm từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

       Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022, ngày 29/4/2022, Bộ TN&MT đã có Công văn số 22261/BTNMT-TCBHĐVN đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm.

      Tập trung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển… trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 đã gửi các Ban Cán sự Đảng trực thuộc Trung ương và thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

  Truyền thông nâng cao nhận thức về biển đảo

   Hình. Vịnh Hạ Long (Việt Nam)

       Cùng với đó, từ ngày 15/5 - 15/6/2022, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên phạm vi cả nước. Cụ thể: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề nêu trên (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc,… nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển. Đồng thời, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

      Theo Công văn số 22261/BTNMT-TCBHĐVN, các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.

      Bộ TN&MT cũng đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ trước ngày 15/7/2022 theo địa chỉ: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thông tin, tài liệu truyền thông về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT (//monre.gov.vn); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (//vasi.gov.vn); Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (//monremedia.vn).

    Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí môi trường số tháng 4/2022.

  Nhung Lee

   

  Zalo
  Hotline