BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Ngày đăng: 09/04/2022

  Báo cáo công tác BVMT là gì ? 

  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm tổng hợp nội dung của các báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được quy định chi tiết tại Mục 3 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, quy định chi tiết như sau: 

  1. Đối tượng phải thực hiện Báo cáo công tác BVMT

  + Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

  + Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường (trừ các đối tượng được miễn đăng ký môi trường được quy định tại Điều 32 của NĐ 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

  2. Nội dung Báo cáo công tác BVMT

  Nội dung Báo cáo công tác BVMT được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 66 của TT 02/2022/BTNMT như sau:

  + Nội dung Báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI (Biểu mẫu) ban hành kèm theo TT 02/2022/BTNMT.

  + Nội dung Báo cáo công tác BVMT của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI (Biểu mẫu) ban hành kèm theo TT 02/2022/BTNMT. (Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại  Điều 32 cúa NĐ 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện Báo cáo công tác BVMT).

   + Nội dung Báo cáo công tác BVMT của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu xản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI (Biểu mẫu) ban hành kèm theo TT 02/2022/BTNMT.

  3. Thời gian nộp báo cáo công tác BVMT

  Thời gian nộp Báo cáo công tác BVMT được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 66 của TT 02/2022/BTNMT như sau:

  + Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 05/01 của năm tiếp theo.

  + Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) trước ngày 10/01 của năm tiếp theo.

  4. Hình thức Báo cáo công tác BVMT

  Hình thức Báo cáo công tác BVMT được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 66 của TT 02/2022/BTNMT như sau:

  + Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải đóng giáp lai. 

  + Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị.

  5. Phương thức gửi, nhận báo cáo công tác BVMT

  Phương thức gửi, nhận báo cáo công tác BVMT được quy định chi tiết tại Khoản 4 Điều 66 của TT 02/2022/BTNMT như sau:

  + Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;

  + Gửi, nhận trực tiếp;

  + Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;

  + Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử;

  + Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

  6. Cơ quan tiếp nhận Báo cáo công tác BVMT

  Cơ quan tiếp nhận Báo cáo công tác BVMT được quy định chi tiết tại Khoản 5 Điều 66 của TT 02/2022/BTNMT như sau:

  + Cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường;

  + Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  + Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp).

  Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan đến các thủ tục môi trường xin vui lòng liên hệ đến Chúng tôi. Xin hân hạnh được đồng hành cùng Quý Khách hàng!

  Nhung Lee

  Zalo
  Hotline