QUY ĐỊNH PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

QUY ĐỊNH PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày đăng: 28/05/2022

     Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/5/2022 và thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân vùng phát thải khí thải, xả nước thải theo Quy chuấn kỹ thuật Quốc gia về môi trường.

      Theo đó, nước thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở có trong danh mục dự án hạn chế thu hút đầu tư tại vùng thượng nguồn thuộc bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải (tương ứng) cột A và phải được dẫn đưa đến xả vào nguồn tiếp nhận nước thải tại vùng hạ nguồn các nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc phải được xử lý đạt yêu cầu để đáp ứng phục vụ nhu cầu tái sử dụng theo quy định.

      Nước thải phát sinh từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và du lịch ven biển tại các khu vực có hạ tầng kỹ thuật thoát nước hoàn chỉnh, bảo đảm đấu nối vào được hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực được quản lý theo Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 86 Luật BVMT năm 2020. Đối với nước thải phát sinh từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và du lịch ven biển tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh thì phải được thu gom xử lý tại cơ sở đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải cột A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. Trường hợp thải trực tiếp ra biển, nước thải phải được thu gom xử lý tại cơ sở đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải cột A và phương án xả thải của cơ sở phải được sự đồng ý chấp thuận của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối với khu vực có nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt thì phải bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước dưới bất kỳ hình thức, quy mô nào.

      Riêng nước thải phát sinh từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh; nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Quy định của Luật BVMT năm 2020 có lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày đêm trở lên; các cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Quy định của Luật BVMT năm 2020 có lưu lượng nước thải 1.000 m3/ngày đêm trở lên thì phải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải (tương ứng) cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận nước thải, không phân biệt mục đích sử dụng của nguồn nước.

      Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở đang hoạt động thuộc Khu công nghiệp, cụm công nghiệp (bao gồm cả các dự án, cơ sở bên trong được miễn trừ đấu nối, xả trực tiếp nước thải ra môi trường), khu xử lý chất thải tập trung phải hoàn thành việc thu gom, xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải (tương ứng) cột A trước ngày 1/1/2024. Các cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt đề án BVMT chi tiết, xác nhận đề án BVMT đơn giản, xác nhận kế hoạch BVMT, xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT (hoặc tương đương) mà trong đó có yêu cầu phân vùng tiếp nhận nước thải ít nghiêm ngặt hơn các yêu cầu tại Quy định này thì phải thực hiện theo Quy định này trước ngày 1/1/2025.

  Nguồn: Tạp chí môi trường số tháng 4/2022

  Nhung Lee

  Zalo
  Hotline