Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 26/04/2020

  1. Căn cứ pháp luật báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

   

  - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

  - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 179/2013NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

   

  2. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

   

  - Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015.

  - Các dự án đã được cấp giấy xác nhận ĐTM, KHBVMT và Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường có quy mô, tính chất tương đương với các dự án được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II.

  - Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

   

  3. Hồ sơ báo cáo lập báo cáo các công trình bảo vệ môi trường

   

  Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm:

       + Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

       + Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt;

       + Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

   

  4. Nội dung báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

   

  Nội dung của báo cáo trình bày các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng bao gồm:

       - Công trình thu gom, xử lý nước thải;

       - Công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn;

       - Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại;

       - Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác cũng như kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, cụ thể như sau:

   

  a) Công trình xử lý nước thải

   

  + Mô tả các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa;

  + Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: mô tả rõ về quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp đảm bảo đáp ứng về nhu cầu xử lý nước thải phát sinh từ dự án và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép;

  + Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải.

   

  b) Công trình xử lý bụi

   

  + Liệt kê đầy đủ các công tình, biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt;

  + Nguồn gốc và hiệu quả xử lý của thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt;

  + Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải.

   

  c) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

   

  Mô tả công trình lưu giữ chất thải rắn; nêu rõ quy mô, thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.

   

  d) Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

   

  Mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại; nêu rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải trong trường hợp chủ dự án tự xử lý.

   

  e) Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

   

  Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm:

  + Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường;

  + Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;

  + Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;

  + Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến công trình bảo vệ môi trường.

   

  Theo ghi nhận trong quá trình tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng bản báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là một hồ sơ môi trường mà các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường không thực hiện đúng theo quy định của Luật, Nghị định và Thông tư về môi trường trước khi đi vào vận hành, hoạt động chính thức.

   

  Nếu vi phạm, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 11 của Nghị định số 179/2013NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

   

  Quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thực hiện lập báo cáo kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, tư vấn miễn phí các vấn đề môi trường liên quan, thực hiện báo cáo với thủ tục nhanh chóng, chi phí hợp lý.

  Zalo
  Hotline