Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Ngày đăng: 26/04/2020

  Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì ? (Thủ tục đăng ký chủ nguồn thải)

  - Trong quá trình hoạt động nếu khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm trên 600 kg/năm hoặc có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) thì Công ty của ông phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Hồ sơ đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại gồm:

  + Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

  + 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

  - Chủ nguồn thải lập 1 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho chủ nguồn thải để hoàn thiện. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì trong vòng 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải cho Công ty.

  - Trường hợp Công ty có tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng năm không quá 600 kg/năm và không có phát sinh chất thải nguy hại thuộc danh mục chất hữu cơ khó phân huỷ (POP) thì Công ty không phải thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu; mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý chất thải nguy hại. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

   

  Zalo
  Hotline