Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ/Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Công ty TNHH môi trường Enco

Trụ sở: 383/3/116 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

icon-hotline

Hotline Hỗ Trợ 24/7:

028 6272 7139

0906 843 768

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ/Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 26/04/2020

  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: 1 trong 10 hạng mục quan trọng của thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

  10 hạng mục được hướng dẫn chi tiết trong thông tư số 25/2019/TT-BTNMT, bao gồm:

  a) Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  b) Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

  c) Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

  d) Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

  đ) Công bố sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường;

  e) Tiêu chí lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

  g) Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

  h) Quản lý chất lượng môi trường;

  i) Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  k) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.


  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đển cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở (cụ thể kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 và báo cáo được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31/01 của năm tiếp theo, ngoại trừ các trường hợp báo cáo theo yêu cầu của CQCN). Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

  Như trên, Hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường, ....

  Biểu mẫu: Download

  Toàn văn quy định về hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:


  Điều 37. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

  a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

  b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

  c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

  d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

  - Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

  - Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

  2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

  Zalo
  Hotline